Κύριε διευθυντά

Σύµφωνα µε τα λεξικά της νεοελληνικής γλώσσας το ρήµα σφραγίζω σηµαίνει αφήνω ανεξίτηλα σηµάδια, επηρεάζω σε µεγάλο βαθµό: περίοδος που σφραγίστηκε από µεγάλους δηµιουργούς, ενώ το ρήµα στιγµατίζω: χαράσσω µε στίγµατα, στίζω, τιµωρία στην αρχαιότητα, σηµαίνει: επικρίνω έντονα, στηλιτεύω, καταδικάζω, κηλιδώνω, κ.ά. Ο αγώνας στιγµατίστηκε από σοβαρά επεισόδια. Η κοινωνία τον στιγµάτισε ως ψεύτη. Ωστόσο, γίνεται, κατά κόρον, εσφαλµένη χρήση από τα ΜΜΕ των δύο ρηµάτων, µε σύγχυση εννοιολογική, όπως π.χ.: η κοινωνική του δράση στιγµατίστηκε από το πλούσιο έργο του, αντί του ορθού σφραγίστηκε.

Αναστασιος Αγγ. Στεφος, δ.φ.

Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας

Ενωσης Φιλολόγων και του Συλλόγου Οι Φίλοι του Μουσείου Γ. Δροσίνη

Το άρθρο το βρήκαμε ΕΔΩ