Χρονιά ορόσημο χαρακτηρίστηκε το 2021 για την Eurobank όπως ανέφερε ο κ. Καραβίας στη γενική συνέλευση της τράπεζας που ολοκληρώθηκε πριν απο λίγο. Η μέχρι σήμερα εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 2022, αυξάνει την πεποίθηση μας για τη διανομή μερίσματος σημείωσε με έμφαση ο διευθύνων σύμβουλος  της τράπεζας.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για το 2021 κινήθηκαν εντός ή και πέραν της στοχοθεσίας. Τα κέρδη προ-προβλέψεων ξεπέρασαν το 1 δις ευρώ, ενώ τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προσέγγισαν τα 500 εκ. Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 2,1% (το 2021 σε €1.321εκ.), κυρίως λόγω της πώλησης των χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 18,7%  (και ανήλθαν σε €456εκ.), κυρίως λόγω των εσόδων από τις εργασίες του Δικτύου, τις χορηγήσεις δανείων και τη διαχείριση περιουσίας. Ειδικά για την τελευταία, τα υπό διαχείριση κεφάλαια, σημείωσαν σημαντική αύξηση κατά 38%, στα 4.4 δις ευρώ. Οι λειτουργικές δαπάνες σημείωσαν μικρή μόνο μεταβολή, κατά 0,8% στα €876εκ., με το δείκτη κόστους-εσόδων να παραμένει σταθερά κάτω του 50%, στο 46,0%.

Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά σχεδόν €6 δισ., παρέχοντας την απαραίτητη ρευστότητα για νέες εκταμιεύσεις δανείων ύψους €7,8 δισ. στην Ελλάδα. Ενισχύθηκαν επίσης και οι εργασίες Private Banking, μέσω των τριών κέντρων Ελλάδος, Λουξεμβούργου και Κύπρου, καθώς τα υπόλοιπα ενεργητικού και παθητικού που διαχειριζόμαστε για τους πελάτες ενισχύθηκαν κατά 15%.

Ορόσημο για την τράπεζα αποτέλεσε η ολοκλήρωση της τιτλοποίησης Mexico ύψους €3,2δισ., η οποία οδήγησε σε μονοψήφιο δείκτη NPEs, χωρίς να έχει καμία αρνητική επίπτωση στους δείκτες εποπτικών κεφαλαίων. Παράλληλα, ενισχύσαμε τα κεφάλαιά με τις συναλλαγές τιτλοποίησης εξυπηρετούμενων δανείων (Wave) και πώλησης υπηρεσιών αποδοχής και εκκαθάρισης συναλλαγών καρτών (Triangle).

Η κερδοφορία, αλλά και οι παραπάνω συναλλαγές, διαμόρφωσαν τη συνολική κεφαλαιακή επάρκεια στο 16,8%, ενώ ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων με την πλήρη εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ (FL CET1) αυξήθηκε κατά 160 μονάδες βάσης, σε 13,6%.

Στην Ελλάδα, όσο και στις άλλες βασικές αγορές που η τράπεζα δραστηριοποιείται οι προοπτικές παραμένουν θετικές. 

Η Ελλάδα κατέγραψε ήδη έναν από τους ισχυρότερους ρυθμούς ανάκαμψης, 8,3% για το 2021, ενώ η αύξηση του ΑΕΠ για το τρέχον έτος υπολογίζεται ότι θα είναι της τάξης του 4%. 

Βασικό μοχλό ανάπτυξης τα προσεχή έτη θα αποτελέσουν τα διαθέσιμα για τη χώρα ευρωπαϊκά κονδύλια, με προεξάρχον το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, συνολικού ύψους περίπου 90 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι το 2027. Υπάρχει επαρκής ρευστότητα στην οικονομία χάρη και στην αύξηση των καταθέσεων στη διάρκεια της πανδημίας κατά 35 δισ. ενώ το κρατικό ταμειακό απόθεμα ασφαλείας ανέρχεται σε σχεδόν 40 δισ. 

Το μοντέλο λειτουργίας της τράπεζας  εξελίσσεται διαρκώς πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. 

Πρώτος πυλώνας – η Eurobank ως «Τράπεζα της Ανάπτυξης». Έχουμε ευθυγραμμίσει το σχεδιασμό  με τις προτεραιότητες του σχεδίου Ελλάδα 2.0 και εστιάζουμε στη χρηματοδότηση μεγάλων έργων υποδομής καθώς και των επενδύσεων από μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις.

Ο δεύτερος πυλώνας συνδυάζει την ανάπτυξη και τη συμμετοχικότητα (inclusive growth). Η Eurobank είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα σε δανειακά υπόλοιπα λιανικής τραπεζικής, δηλαδή προς μικρές επιχειρήσεις, στα προσωπικά δάνεια, στην έκδοση πιστωτικών καρτών και στη στεγαστική πίστη. Υποστηρίζουμε με εξειδικευμένα στελέχη και προϊόντα τις μικρές επιχειρήσεις, ώστε να αξιοποιήσουν όλους τους διαθέσιμους πόρους και χρηματοδοτικά προγράμματα, κρατικά και ευρωπαϊκά. 

Ο τρίτος πυλώνας αφορά το μετασχηματισμό της Τράπεζας, το πρόγραμμα EUROBANK2030. Έχουμε υιοθετήσει ένα μοντέλο που ενσωματώνει τα καλύτερα στοιχεία της αναντικατάστατης φυσικής επαφής και τις μοναδικές δυνατότητες και ευκολίες της τεχνολογίας. Δεν είναι τυχαίο ότι μοντέλο phygital ακολουθούν και κορυφαίοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί διεθνώς. 

Το μοντέλο λειτουργίας phygital εκφράζεται απόλυτα στη νέα γενιά καταστημάτων που αρχίσαμε να εγκαινιάζουμε στα τέλη του 2021 και τα οποία είναι εντυπωσιακά στη  όψη, φιλικά στον πελάτη και ιδιαίτερα λειτουργικά.

Η Eurobank αποτελεί εργοδότη επιλογής τόσο για τους νέους, όσο και για τα καλύτερα έμπειρα στελέχη της τραπεζικής αγοράς. 

Ο πρόεδρος της τράπεζας κ. Γιώργος Ζανιάς σημείωσε ότι  οι μεγάλες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων επιβαρύνουν ιδιαίτερα τα άτομα με χαμηλό εισόδημα, εγείροντας σοβαρούς κινδύνους για την επισιτιστική ασφάλεια και την τροφοδότηση κοινωνικών εντάσεων. 

Αντιμέτωπη με τις νέες αυτές προκλήσεις, η παγκόσμια οικονομία εκτιμάται ότι θα επιβραδυνθεί σημαντικά,  με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ να αναμένεται, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, να διαμορφωθεί σε 3,0% εφέτος, έναντι εκτίμησης 4,5% στο τέλος του προηγούμενου έτους. Στην Ευρωζώνη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει για φέτος ανάπτυξη 2,6%. Οι προβλέψεις αυτές περιβάλλονται από ασυνήθιστα υψηλό βαθμό αβεβαιότητας καθώς σημαντικοί κίνδυνοι ελλοχεύουν, συμπεριλαμβανομένων: μιας πιθανής επιδείνωσης του πολέμου, ιδιαίτερα μεγάλης σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής, απότομης διακοπής των ροών φυσικού αερίου από τη Ρωσία προς την Ευρώπη, μεγαλύτερη από την αναμενόμενη επιβράδυνση της οικονομίας της Κίνας, η οποία δοκιμάζεται από την εφαρμογή αυστηρής στρατηγικής για μηδενική ανοχή στον κορονοϊό, ισχυρότερες διαταραχές στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και μια νέα έξαρση της πανδημίας λόγω εμφάνισης μίας ανθεκτικής στα υπάρχοντα εμβόλια μετάλλαξης.

Όλες αυτές οι εξελίξεις αναγκαστικά επηρεάζουν και τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί πως μέσα σ’ αυτή την ιδιαίτερη και δύσκολη συγκυρία, η χώρα  βρίσκεται, για πρώτη φορά μετά από καιρό, σε πιο ευνοϊκή συγκριτικά θέση. 

Ο κ Ζανιάς αναφέρθηκε και στο βιώσιμο μέλλον της Eurobank. Ενδεικτικό αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής, και όχι μόνο, αποτελούν οι σημαντικά βελτιωμένες αξιολογήσεις της απόδοσης ESG από τους διεθνείς οίκους, συμβάλλοντας στην περαιτέρω αναγνώριση της Eurobank από το επενδυτικό κοινό. Κατά το 2021 η Eurobank πέτυχε εξαιρετική βαθμολογία στο δείκτη ESG της Sustainalytics, που την κατατάσσει μέσα στο top 10% μεταξύ των συγκρινόμενων (peer) Τραπεζών.

Καθώς η διαφορετικότητα και η συμπερίληψη αναδεικνύονται ως κρίσιμες προκλήσεις στη μετά την πανδημία εποχή, η Eurobank δεσμεύεται να προάγει την ισότητα των φύλων, μέσω προγραμμάτων όπως το βραβευμένο Women In Banking για την ενδυνάμωση των γυναικών εργαζομένων. Το 2021, η Eurobank συμπεριλήφθηκε στο δείκτη Ισότητας των Φύλων του Bloomberg.

Την είδηση τη βρήκαμε ΕΔΩ