Την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Iolcus Investments ΑΕΔΟΕΕ, μιας Συναλλαγής την οποία χαρακτηρίζει ορόσημο στην εφαρμογή της στρατηγικής της που στόχο έχει να την καταστήσει πρωταγωνιστή στον κλάδο διαχείρισης κεφαλαίων πελατών στην Ελλάδα, ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς.

Στο πλαίσιο υλοποίησης αυτής της στρατηγικής, δημιουργείται στην Τράπεζα Πειραιώς ένας νέος οργανωτικός κλάδος, το «Wealth & Asset Management», με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών διαχείρισης περιουσίας ιδιωτών, επιχειρηματικών και θεσμικών πελατών (Private Banking, Asset & Wealth Management) και τη διοικητική εποπτεία των θυγατρικών εταιρειών «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.», «ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και «IOLCUS Investments ΑΕΔΟΕΕ».

Επικεφαλής του νέου κλάδου αναλαμβάνει ο κ. Αχιλλέας Κοντογούρης, ως Ανώτερος Γενικός Διευθυντής. Ο κ. Κοντογούρης διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο των επενδυτικών υπηρεσιών, είναι πιστοποιημένος διαχειριστής χαρτοφυλακίου και κατέχει πτυχίο στις Οικονομικές Επιστήμες από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και MBA από το INSEAD.

Με την εξαγορά της Iolcus, τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών του Ομίλου Πειραιώς θα ανέρχονται στα € 7δισ.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News

Το άρθρο το βρήκαμε ΕΔΩ