Ομόφωνες αποφάσεις έλαβαν σήμερα τόσο η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής όσο και το Δημοτικό Συμβούλιο Νοτίου Πηλίου , εκφράζοντας εκ νέου την έντονη αντίδρασή τους στην τοποθέτηση αιολικών πάρκων στα γεωγραφικά όρια του Δήμου.

Όπως είναι γνωστό στις 16 Ιουνίου 2022 ο Δήμος Νοτίου Πηλίου έλαβε έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 234643/2022 Ανακοίνωση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, της Γραμματείας Περιφερειακού Συμβουλίου, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με την οποία ενημερώνει τον Δήμο Νοτίου Πηλίου ότι έχει διαβιβαστεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΦΜΠΕ) του έργου «Κατασκευή και λειτουργία συγκροτήματος τριών (3) αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στις θέσεις:

α) «ΠΕΤΡΟΓΟΥΡΝΑ» στις Δ.Ε. Σηπιάδος και Αργαλαστής ισχύος 31,8 mw

β) στη θέση «ΣΤΑΥΡΟΣ» στην Δ.Ε. Σηπιάδος ισχύος 31,8 mw

γ) στη θέση «ΨΗΛΗ ΡΑΧΗ» στην Δ.Ε. Σηπιάδος ισχύος 21,2 mw και των συνοδών τους έργων.»

Να σημειωθεί ότι σήμερα αποφασίστηκε σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο Νοτίου Πηλίου να παραστεί στη του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας όταν συζητηθεί το θέμα, προκειμένου να εκφράσει τις θέσεις του Δήμου κατά της κατασκευής και λειτουργίας συγκροτήματος τριών (3) αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ).

Μάλιστα στη σημερινή τονίστηκε πως αν κριθεί απαραίτητο θα υπάρξουν δυναμικές κινητοποιήσεις.

Επίσης θα επικαιροποιηθεί και αποσταλεί εκ νέου το υπόμνημα του Δημάρχου Μιχ. Μιτζικού αναφορικά με το θέμα αντίδρασης του Δήμου στην τοποθέτηση και λειτουργία αιολικών πάρκων προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) , προς το Βόλου , την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας και προς την Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας, με το οποίο θα ζητείται να εξαιρεθεί και απαλειφθεί ο Δήμος Νοτίου Πηλίου από τον χωροταξικό σχεδιασμό για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών.

Συμπερασματικά ο κ. Μιτζικός ζητά να προβούν οι παραπάνω σε όλες τις διορθωτικές κινήσεις και νομοθετικές ενέργειες που απαιτούνται ώστε να λαμβάνουν υπόψη την απόφαση του Δήμου Νοτίου Πηλίου , καθώς και τις προηγούμενες απορριπτικές αποφάσεις σχετικά με την εγκατάσταση αιολικών πάρκων στον Δήμο Νοτίου Πηλίου.

Τέλος θα ζητηθεί από τους βουλευτές της Μαγνησίας να παρέμβουν προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι ώστε ο Δήμος Νοτίου Πηλίου να μην χάσει το φυσικό του κάλλος.

 

Source link