Στήριξη 115 νέων επιχειρηματιών από τον 10ο κύκλο του egg

Ο δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Μάιο του 2022 σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2022 παρουσίασε αύξηση 12,5%. [ΑΠΕ]

Σαράντα επιχειρηµατικές ομάδες θα φιλοξενηθούν και θα υποστηριχθούν στον 10ο κύκλο του egg – enter•grοw•go, του αναγνωρισμένου και ολοκληρωμένου προγράμματος επιχειρηματικής επιτάχυνσης στην Ελλάδα, που σχεδίασε και υλοποιεί από το 2013 η Eurobank, σε συνεργασία με τη Μονάδα Corallia του Ε.Κ. Αθηνά. Οι συνολικά 115 νέοι επιχειρηματίες που αναδείχθηκαν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των υποβληθεισών υποψηφιοτήτων θα φιλοξενηθούν και θα υποστηριχθούν από το egg για 12 μήνες, με στόχο την επιχειρηματική τους ανάπτυξη.

Στρατηγική στόχευση του egg – enter•grοw•go, που από την αρχή της λειτουργίας του έχει ήδη υποστηρίξει περισσότερους από 1.000 νέους επιχειρηματίες, είναι η υποστήριξη του δυναμικού και ανταγωνιστικού ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας. Οπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Eurobank, στη φετινή διαδικασία υποβολής συμμετοχών κυριάρχησαν ισχυρά ποσοτικά και ποιοτικά θετικά χαρακτηριστικά με ενισχυμένο ανταγωνισμό, υψηλό επίπεδο ωριμότητας επιχειρηματικών σχεδίων σε πολλούς παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας και μεγάλο ενδιαφέρον από πλήθος ερευνητικών ομάδων. Είναι ενδεικτικό πως φέτος το 84% –επί του συνόλου των υποψηφιοτήτων που προκρίθηκαν από την α΄ φάση αξιολόγησης των επιχειρηματικών σχεδίων τα οποία υποβλήθηκαν– κατάφερε να περάσει στην τρίτη (και τελική) φάση αξιολόγησης, από την οποία προέκυψαν και οι 40 τελικώς προκριθείσες επιχειρηματικές ομάδες. Το ποσοστό αυτό είναι το υψηλότερο που έχει καταγραφεί στην ιστορία του egg. Επιπρόσθετα, μία στις δύο ομάδες που εντάχθηκαν στον 10ο κύκλο είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Elevate Greece, ενώ έξι στις δέκα διαθέτουν ήδη, ως φορέα υλοποίησης του επιχειρηματικού τους σχεδίου, εταιρεία που έχει συσταθεί. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το ποσοστό των γυναικών που συμμετέχουν στις επιχειρηματικές ομάδες είναι 26%, το οποίο ξεπερνάει τον μέσο όρο στην Ελλάδα (20%), καθώς και το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη (15%).

Το άρθρο το βρήκαμε ΕΔΩ